Start
Nyheter
Tillbehör
Smycken
Hemma
Om Pretty Ogr
Kontakta oss
Bli kund
Köpvillkor
Listor

 

 

 

 

 

 

    

Hemlighetsfull Pyroxen

Denna sten hör verkligen inte till de vanliga. Den är så ovanlig som smycksten att dess egenskaper inte står att finna någonstans där sådana finns dokumenterade. Men cool är den i alla fall.

 

Storlek: 13x18x6-7 mm

 

I lager:  3

 

Pris per styck:    45,00 SEK

Pyroxen är en samlingsbeteckning för ett antal silikatmineral, som är vanligt förekommande i magmatiska och metamorfa bergarter och förekommer till exempel i basalt och diabas. De delar en gemensam struktur som består av enkla kedjor av kiseldioxidtetraedrar och de kristalliserar i den monoklina och ortorombiska system. Det är den negativa jonen i Pyroxenerna som bildar oändliga kedjor i kristallens längdriktning, vilket ger upphov till den karaktäristiska spaltningen. Pyroxener har den allmänna formeln XY där X står för kalcium , natrium , järn+2 och magnesium och mer sällan zink , mangan och litium och Y representerar joner av mindre storlek, såsom krom  aluminium, järn+3, magnesium, mangan, skandium, titan, vanadin och även järn2.
Namnet, som kommer från de grekiska orden för brand ( πυρ ) och främling ( ξένος ), fick Pyroxen på grund av deras närvaro i lava, där de ibland ses som inbäddade i vulkaniska kristaller.

Förekommer bland annat i Arizona, USA.
 

 

Copyright © 2015 Pretty Ogr
Senast ändrad: 25 mars 2015 
                http://svenskalänkar.com/