Start
Nyheter
Tillbehör
Smycken
Hemma
Om Pretty Ogr
Feedback
Bli kund
Köpvillkor
Listor

 

 

 

 

 

 

Vid beställning av smycke/smycken gäller följande:

- 30 % av den totala köpesumman ska erläggas vid beställning

- Resterande 70 % ska betalas vid avhämtning. Ingen beställning lämnas ut utan fullt erlagd betalning

- Beställning hämtas ut senast 20 dagar efter Färdigt-datum. Om beställd vara ej hämtas ut inom föreskriven tid går varan till försäljning och erlagd handpenning är förverkad om inte annan överenskommelse träffas mellan parterna.

- Beställning hämtas på mellan parterna överenskommen plats.

- Eventuella ändringar av beställning ska göras senast 3 (tre) dagar efter gjord beställning. Görs ändring senare än efter 3 dagar tillkommer kostnad för ändring.

- Om köparen inte är nöjd med fullgjort arbete ska parterna förhandla sig fram till en lösning. Kommer inte parterna överens skall en tredje yrkeskunnig part bedöma arbetet och föreslå eventuell ändring/omarbetning. Tredjepartens utlåtande gäller även om det inte är till båda beställningsparternas tillfredsställelse.

Godkänt av parterna

Köpare Säljare

 

Copyright © 2015 Pretty Ogr
Senast ändrad: 20 oktober 2015 
                http://svenskalänkar.com/