Start
Nyheter
Tillbehör
Smycken
Hemma
Om Pretty Ogr
Kontakta oss
Bli kund
Köpvillkor
Listor

 

 

 

 

 

 

Ordlista6

Månadsstenar4

Astrologi4

Chakra4

Länkar4

Stenfakta4

Ladda ned4

Tips & råd4

Här kommer en liten ordlista där du kan hitta förklaring på ord och uttryck som används på hemsidan.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö  4


Amorfa

utan ordnad struktur. Alla fasta ämnen är antingen kristallina eller amorfa


Anisotrop

strålning som har olika intensiteter i olika riktningar


Anodisering/anodizera

belägga metall med ett hölje genom elektrolys:

Vid elektrolys används en strömkälla för att driva en reaktion i en elektrolytlösning (lösning som kan leda ström). Elektroner tillförs genom katoden (den negativa polen) och positiva joner "vandrar" dit och mottar elektroner från katodens yta. Vid anoden (den positiva polen) sker på motsvarande sätt en oxidation då de negativa jonerna avlämnar elektroner där. Dvs, man skickar ström genom metallen som doppas i ett bad (vanligen vatten o batterisyra) varvid metallen får en beständig färgbeläggning som varierar beroende på längden i badet och strömstyrkan. Förfarandet funkar på t.ex aluminium, niob och titan.


Cabochon

caboche, tjockt huvud) är en slät, utan fasetter slipad ädelsten som på ovansidan är välvd, undersidan flat eller lätt konvex och rund eller oval. en cabochon eller cabochonslipning och används företrädesvis för starkt färgade och ogenomskinliga stenar. En sådan cabochonslipad ädelsten benämns även karbunkel (jfr pärla)


Clarity-klassifiering

en skala visande ädelstenens klarhet/renhet

IF Internally Flawless No Inclusions Visible Even With 10x Magnification.
VVS Very-Very Slightly Included Minute Inclusions Not Visible To Eye.
VSI Very Slight Inclusions Slight Inclusions Visible To Eye.
SI 1-2 Slight Inclusions: Some Inclusions Visible.
I 1-3 Included Many Inclusions Visible


Carat/Karat

en massenhet för diamanter och andra ädelstenar. En carat motsvarar 200 milligram (0,2 gram)


Conchoidal fraktur

(musslig fraktur) resulterar ofta i en böjd brottyta som liknar de gradvisa kurvorna på ett musselskal när materialet bryts. Ordet " konchoid " härstammar från namnet för detta djur - grekisk Konche . Motsatsen är de facetterade frakturer som ofta ses i ädelstenar.


Densitet

täthet, molekyltäthet


Earth mined

ädelstenar som hittats på jordytan och som inte krävt naturstörande gruvdrift


Fjäderlås

kallas även karbinhake, lås med fjädrande 'kläpp'; låskläppen slår tillbaka av sig själv utan att du behöver göra något


Fylld guld

14 karats fylld guld skiljer sig från guldpläterad metall främst genom sin hållbara egenskap. Medan plätering läggs på efteråt utgår man här från guldplåt som fylls med basmetall. I praktiken blir ytan alltså rent guld med alla dess fördelar - reptåligt och flagar inte, och ger inga allergiska reaktioner.


Gemmologi

läran om ädelstenar. (Jfr Mineralogi)


Guilloche

är en dekorativ gravyrteknik där mycket exakta invecklade och upprepade mönster är mekaniskt ingraverat i ett underliggande material genom motorsvarvning. Detta förbättrade de mer tidskrävande metoder att göra mönster för hand och ger en större exakthet.

Termen "guilloche" används också mer allmänt för repetitiva arkitektoniska mönster av korsande eller överlappande spiraler eller andra former, som användes i forntida Främre Orienten, klassiska Grekland och Rom och neoklassisk arkitektur, och tidig medeltida interlace dekoration i anglosaxiska konst och på andra håll.


Guldplätering

Guldplätering, eller elektroplätering, är en metod att lägga på ett lager guld på en annan, billigare metall. Metoderna har blivit bättre med åren men risken är ända alltid att pläteringen nöts bort och du får en allergisk reaktion på t.ex. nickel. Ibland anges hur tjockt lager guld som lagts på men oavsett tjocklek håller fylld guld mycket bättre.


Halvädelsten

Halvädelstenar är ett samlingsnamn för mineraler och bergarter som inte är så sällsynta men som ändå - mest för sitt utseende - anses dekorativa.


Heise/Heisi

är små disk/skiv-formade pärlor som Pueblo-folket skapade av snäckskal, korall eller 'malda', polerade stenar. Ursprungligen kom de från Kewa Pueblo folket (tidigare Santo Domingo Pueblo) i New Mexico innan de började använda metall till sina smycken. Namnet kommer från Santo Domingo Indianerns språk Eastern Keresan ord för snäckpärla. De äldsta heishe-pärlor som hittats dateras till ca 6000 fKr, men samma teknikanvändes på strutsäggskal i norra Afrika för 30 000 år sedan. Dagens heishe-pärlor massproduceras ofta maskinellt men vissa 'konstnärer' gör fortfarande pärlor för hand. Dessa pärlor flisas för hand och det centrerade hålet drillas ut med en spetsig sten.


ID

här en förkortning av inre diameter. Kan vara nyttigt att veta t.ex. när man gör kedjor av metallringar eller när ska trä något igenom ett hål. Då spelar storleken utanpå ingen eller mindre roll.


Kimberly-certifierad

ett system som infördes 2003 av de afrikanska diamantproducenterna för att försäkra konsumenterna att de vid köp av diamanter inte finansierade krig och brott mot de mänskliga rättigheterna. (s.k blood diamonds)


Kristall

ett fast ämne vars atomer, molekyler eller joner bildar en regelbunden struktur som upprepar sig exakt i alla tre dimensioner


Kristallstruktur

ett flertal geometriska mönster


Limoges

betecknar Fältspatporslin tillverkas av fabriker nära staden Limoges, Frankrike med början i slutet av 1800-talet, men hänvisar inte till en viss tillverkare. Den hade starka föregångare i produktionen av dekorativa föremål och var det mest kända europeiska centrum för emaljproduktion på 1200-talet. Limoges emalj var känd som Opus de Limogia eller Labor Limogiae.


Metameri

uppstår när (t.ex det reflekterade) spektrumet av ett objekt representeras av ett fåtal primärfärger och det finns flera olika som kan få samma resultat. Ett typiskt exempel är att ett objekt kan tyckas ha olika färg i olika typer av belysning.


Mineral

ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur.


Mineralogi

läran om mineralernas kristallografiska, fysikaliska och kemiska egenskaper samt deras bildning, förekomst och klassificering.


Niob/Niobium

Niob, niobium eller columbium, är ett grundämne med symbolen Nb. Det är en sällsynt, grå, mjuk men mycket stark metall. Namnet kommer från den grekiska mytologin: Niobe, dotter till Tantalus.
Brasilien är den ledande tillverkaren av niob och ferroniobium, som är en legering av niob och järn. Niob används mest i legeringar, till största delen i specialstål som används i gasledningar. Även om legeringen endast innehåller 0,1% niob så förbättrar den lilla andel av niob styrkan i stål avsevärt.


Oktaedrisk

En  prisma som består av två oktaedrar som är anslutna till varandra via åtta triangulära prismor. De trekantiga prismor är förbundna med varandra via sina fyrkantiga ansikten.


Opaque

ogenomskinlig


Ortorombiska

(kristallsystemet) har tre olika långa axlar som skär varandra i räta vinklar. Ger kristallformer som baspinakoider, pyramider, rombiska dubbelpyramider och rombiska prismor.

 


Pandora

Pandora är ett danskt företag som designar och säljer smycken. Namnet ska antagligen anspela på Pandora's ask (se Wikipedia.se t.ex). Smyckena tillverkas i Thailand.


Pandoralås

Danska Pandora har designat ett speciellt lås där ena änden är en pinne med en inbuktning ca 5 mm in från änden. Den andra sidan är en cylinder som kan öppnas och pinnen placeras så att inbuktningen stämmer överens med cylindern varpå cylinder stängs. Snyggt men bökigt om man inte har hjälp när det ska på.


Pleochroism

ett optiskt fenomen där en substans verkar vara olika färger när observerades vid olika vinklar, särskilt med polariserat ljus


Pärla

kommer från franskans perle som i sin tur kommer från latinets perna som betyder ben (skank). Används numera som benämning för borrade smyckestenar oavsett material (jfr cabochon)


Rocaille/rocaillepärlor

små akryl eller glaspärlor vars storlek beräknas efter antalet pärlor som går åt per tum eller 2 cm och benämns med tal/0, t.ex. 11/0, 15/0 etc.


Sediment

de avlagringar som bildas när fasta partiklar sjunker ned genom stillastående vätskor


Sterling

benämningen anses ha uppkommit i England eller Mellaneuropa under 1000-1200-talet; Handelsmännen och den engelske kungen Henry II under 1100-talet lärde sig att uppskatta silvermynten för sin jämna renhet. Kungen lockade därefter ett flertal Esterlinger till England för att upparbeta silver och tillverka silvermynt. Ordet förvanskades efter en tid till sterlingsilver.

I medeltida svensk silversmedslitteratur förekommer oftast förklaringen att det kommer från ordet esterlinger, under den tiden benämningen på ett område i östra Tyskland. Silverföremål framställda av nedsmälta silvermynt betecknades av smederna som gjorda av esterlingsilver, som sedan förvanskades till sterlingsilver. Fakta är dock att sterlingsilvermynten blev 1158 ny officiell myntfot i England, med standardiserad renhet på 92,5 % silver.


Transparent

genomskinlig


Ädelsten

traditionellt klassas endast fyra stenar som ädelstenar: diamant, rubin, safir och smaragd. De är alla transparanta, har en hög klarhet och färg i dess renaste former och är mycket hårda (jfr halvädelsten)


 

Copyright © 2015 Pretty Ogr
Senast ändrad: 25 mars 2015 
                http://svenskalänkar.com/